tirsdag den 19. august 2014

Strikkede "BABY FUTTER" - Gratis Strikkeopskrift - NY VERSION - FREE PATTERN(+ English pattern. 
Find the English version below or download it HERE)

I anledning af at jeg skal være moster har jeg strikket og skrevet et par lune futter. Opskriften vil jeg gerne dele med dig her så alle nye verdensborgere kan få glæde af dem.

Nedenfor finder du opskriften i to versioner. Den nye 2018 version er strikket rundt og har næsten igen montering. Den oprindelige 2014 version strikkes frem og tilbage og vil have indvendige syninger. Personligt foretrækker jeg 2018 udgaven.

På min Instagram profil @PixenDk lige HER kan du se futterne i dukkeversionen med små stofsløjfer.

You can see a dollversion of the boities with small bows on my Instagram profile @pixendk right HERE GOD STRIKKELYST

KH W

- - - - - - - - - - - - - -  !! NY VERSION 2018 STRIKKET RUNDT !! - - - - - - - - - - - - - - - - -

  (Den gamle version finder du efter den engelske udgave)

Tusindfryd´s Varme Fusser

Str. 0-3 (3-6) 6-9 (9-12) mdr.

(Skal du strikke til en for tidlig født / Præmatur, kan du strikke de to første str. på pind No. 2.5.)
Futterne strikkes i sektioner der til sidst forenes og strikkes sammen under foden.

Pinde: Strømpepinde No. 3.0 mm.

Garn: Yaku, 100% merinould fra CaMaRose  eller et andet tilsvarende uldgarn.

Strikkefasthed: Retriller pind No. 3.0, 30 m x 56 p = 10 x 10 cm.

Forkortelser: r = ret, vr = vrang, dr = drejet, sm = sammen, p = pind, m=maske.

Rib: 1. p strik: 1 r, * 1 dr r ,1 vr *, 1 r           2. p strik: 1 r, * 1 r, 1 vr *, 1 r


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Nu skal der strikkes - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skaftet og oversiden:

Med p No. 3.0 slå 36 (42) 48 (54) m løst op og fordel dem på 3 strømpepinde, placer M ved omg. start.

Strik rundt i rib * 1 r, 1 vr * til ribben måler 10 (10) 12 (12) cm.

* Strik 1 omg r over alle m,

Strik 1 omg. vr over alle m *

Gentag * til * 2 gange og strik yderligere 1 omg. r, 7 omgange i alt.

Nu inddeles arbejdet i tre sektioner:


Sektion A: Strik i vrang over de første 12 (14) 16 (18) m, tag en ny pind.

Sektion B: Strik vrang over de næste 12 (14) 16 (18) m, og strik samtidigt en m dr r op fra lænken lige før den første m og lige efter den sidste m. Der er nu 14 (16) 18 (20) m på sektion B.

Sektion C: Strik med en ny pind vrang over de sidste 12 (14) 16 (18) m.

Bryd garnet og gå til sektion B, strik fra r-siden 22 (24) 26 (28) p retstrik frem og tilbage.
Bryd garnet.

Nu inddeles arbejdet yderligere.

Gå til omg. start / stat sektion A og strik 5 (6) 7 (8) m r, strik 2 m r sm der er nu 6 (7) 8 (9) m på pinden (= ½ hæl), tag en ny pind, strik 5 (6) 7 (8) m r, fortsæt med denne pind og strik 11 (12) 13 (14) m op fra siden af sektion B = NY sektion A i alt 16 (18) 20 (22) m.

Tag en ny pind og strik over sektion B således; Strik 2 m r sm, strik 10 (12) 14 (16) m r, strik de sidste 2 m dr r sm. Der er nu 12 (14) 16 (18) m i sektion B.

Tag en ny pind og strik 11 (12) 13 (14) m op langs den anden side af sektion B, fortsæt med at strikke 5 (6) 7 (8) m r på sektion C = Ny sektion C med 16 (18) 20 (22) m.

De sidste 7 (8) 9 (10) m på sektion C føres over på pinden med den første halvdel hæl, strik 2 m r sm, 5 (6) 7 (8) r, der er nu 6 (7) 8 (9) m (=½ hæl), placer en M = omg start.

Der er nu 12 (14) 16 (18) m hæl, 2 sider med hver 16 (18) 20 (22) m (sektion A og C) og 12 (14) 16 (18) m tå (sektion B).

Strik 1 omg vr over alle m.

* Strik 1 omg r, 1 omg vr *

Gentag * til * yderligere 3 (4) 5 (6) gange.

Fortsæt nu med at gentage * til * SAMTIDIGT med at der på alle r omg. strikkes indtag omkring alle overgangene således:

Fra M ved omg. start, strik r over den halve hæl til der er 2 m tilbage, strik 2 m dr r sm.

Sektion A, strik de første 2 m r sm, strik i r til der er 2 m tilbage, strik 2 m dr r sm.

Sektion B, strik de første 2 m r sm, strik i r til der er 2 m tilbage, strik 2 m dr r sm.

Sektion C, strik de første 2 m r sm, strik i r til der er 2 m tilbage, strik 2 m dr r sm.

Sidste halve hæl, strik de to første m r sm, strik r frem til M.

Der reduceres med 8 m pr gang.

Der strikkes indtag i alt 5 (6) 7 (8) gange.

Efter sidste omg. r med indtag fordeles de sidste m fra hæl og tå ligeligt på sektion A og C.

Ved nu vrangsiden af futten ud ved at trække den igennem åbningen mellem de to pinde.

Placer de to pinde langs hinanden og strik ret gennem 1 m fra hver p samtidigt og luk løbende maskerne af.
Hæft ender.- - - - - - - - - - - - - - - - - - PATTERN IN ENGLISH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Tusindfryd´s Warm Booties

Size 0-3 (3-6) 6-9 (9-12) mnts.

(If you want to make a pair of booties for a premature switch to needle size 2.5 mm for the first two sizes)


The booties are knit in sections which is gathered in the end and knit in the round on the bottom of the foot.
Suggested yarn and yardage:

1 ball of Yaku, 100% merinowool from CaMaRose.dk, 50 g = 200 m.

Needles:

Doublepointed needles size 3.0 mm.


Gauge:

Garter stitch using needle size 3.0 mm, 30 sts x 56 rows = 10 x 10 cm.

Abbreviations:

k = knit, p = purl, tbl = through the back loop, tog = together, r = row, st(s) = stitch(es).

Ribbing:

Row 1: k1, * k1tbl, p1 *, k1.         

Row 2: k1, * k1, p1 *, k1

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Let´s Knit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Leg and instep:

Using size 3.0 mm cast on36 (42) 48 (54) sts loosely on to 3 dpn's, place marker at beginning of round.

Work in ribbing in the round * k1, p1 * until piece measures 10 (10) 12 (12) cm.


* K for one round,

Purl for one round *

Repeat * to * 2 times and k for another round, 7 rounds in total.
Separate into three sections:


Section A: Purl 12 (14) 16 (18) sts, add the next dpn.

Section B: Purl 12 (14) 16 (18) sts, AT THE SAME TIME increase 1 st before the first st and after the last st by picking up the bar between the sts and k tbl. 14 (16) 18 (20) sts for section B.

Section C: Using the next dpn purl the last 12 (14) 16 (18) sts.

Break the yarn and continue at section B, work flat from the right side 22 (24) 26 (28) rows in garter stitch. Break the yarn.


Once again divide the work:

Start at the beginning of round / at section A and k 5 (6) 7 (8) sts, k2tog. 6 (7) 8 (9) sts on the needle (= ½ heel), use a new dpn, k 5 (6) 7 (8) sts and continue with this dpn and pick up 11 (12) 13 (14) sts at the edge of section B = NEW section A 16 (18) 20 (22) sts.

Using a new dpn and work section B; k2tog, k 10 (12) 14 (16) sts, k2tog tbl. 12 (14) 16 (18) sts in section B.


Using a new dpn k 11 (12) 13 (14) sts along the edge of section B and continue to k 5 (6) 7 (8) sts on section C = NEW section C 16 (18) 20 (22) sts.

Slip the last 7 (8) 9 (10) sts of section C to the needle with the heel sts, k2tog, k 5 (6) 7 (8) sts. 6 (7) 8 (9) sts (=½ heel), place a marker = beginning of round.

You now have:

12 (14) 16 (18) sts with heel stitches, 2 sides with 16 (18) 20 (22) sts each (section A and C) and 12 (14) 16 (18) sts for the toe (section B).


Purl for one round.

* K one round, p one round *

Repeat from * to * another 3 (4) 5 (6) times.


Continue working from * to * AT THE SAME TIME decrease on every right side:

From beginning of round k the half heel sts until 2 sts remain, k2tog tbl.

Section A: k2tog, k until 2 sts remain, k2tog tbl.

Section B: k2tog, k until 2 sts remain, k2tog tbl.

Section C: k2tog, k until 2 sts remain, k2tog tbl


Last half of the heel sts: k2tog, k to marker.

8 sts are decreased on every right side.

Decrease 5 (6) 7 (8) times in total.

After finishing the last right side with decreases slip the remaining sts from heel and toe to section A and C.

Finishing:

Turn the bootie inside out by pulling through the opening between the two needles.

Place the two needles side by side and k2tog from each needle and bind off at the same time.

Weave in the ends. ENJOY  LOVE W 

THANKS TO PERNILLE BRATVED / INSTAGRAM: @frkgarn, frkgarn.dk for translating the pattern from Danish to English.


- - - - - - - - - - - DEN GAMLE VERSION 2014 STRIKKET FREM OG TILBAGE  - - - - - - - - - - -

Vejledende Garn og forbrug: 1 nøgle Yaku, 100% merinould fra Camarose 200m/50g

Vejledende Pinde:  6 stk. strømpepinde no. 3.0

Strikkefasthed:  Retriller pind no. 3.0, 30 m x 56 p = 10 x 10 cm.

Forkortelser: r = ret, vr = vrang, dr = drejet, sm = sammen, p = pind, m=maske

Rib:  1. p strik: 1 r, *1 dr r ,1 vr*, 1 r                

      2. p strik: 1 r, *1 r,1 vr* , 1 r

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skaftet og oversiden:

På p no. 3, slå 36 (42) 48 (54) m løst op.  Strik frem og tilbage, 8 (8) 10 (10) cm rib.
Vejledende Garn og forbrug: 1 nøgleYaku, 100% merinould fra Camarose 200m/50g


Vejledende Pinde:  6 stk. strømpepinde no. 3.0

Strikkefasthed:  Retriller pind no. 3.0, 30 m x 56p = 10 x 10 cm.

Forkortelser:r = ret, vr = vrang, dr = drejet, sm = sammen, p = pind, m=maske


Rib:  1. p strik: 1 r, *1 dr r,1 vr*, 1 r                


      2. p strik: 1 r, *1 r,1 vr*, 1 r

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Skaftet og oversiden:

På p no. 3, slå 36 (42) 48 (54) m løst op.  Strik frem og tilbage i rib til stykket måler, 8 (8) 10 (10) cm.
Strik 6 pinde ret = 3 retriller.
Del arbejdet op i 3 sektioner på hver sin pind.

Sektion A: Strik de første 12 (14) 16 (18) m på en strømpepind.

Sektion C: Strik de midterste 12 (14) 16 (18) m på en ny strømpepind, og strik samtidigt en m dr r op fra lænken lige før den første m og lige efter den sidste m. der er nu14 (16) 18 (20) m på sektion C.

Sektion B: Strik de sidste 12 (14) 16 (18) m på en ny strømpepind.

Bryd garnet. Strik nu yderligere 21 (23) 25 (27) pinde ret frem og tilbage over sektion C´s 14 (16) 18 (20) m.

Bryd garnet og gå tilbage til begyndelsen, sektion A.

Strik ret over Sektion A´s 12 (14) 16 (18) m og fortsæt henover siden af sektion C med at strikke i alt 11 (12) 13 (14)  m dr r op mellem retrillerne, nu haves en ny sektion A med i alt 23 (26) 29 (32) m.

Fortsæt med ny pind over sektion C´s masker: strik 2 r sm, strik 10 (12) 14 (16) r, strik 2 r sm.
Med en ny pind strik 11 (12) 13 (14)m op langs siden af sektion C (som beskrevet under sektion A),fortsæt videre over sektion B´s m således haves nu en ny sektion B sv.t. A.

Strik frem og tilbage over sektion A, B og C i alt 10 (12) 14 (16) pinde.

Nu fordeles arbejdet på 5 strømpepinde, 2x hæl, 2x sidestykker og 1x tåstykke således:

Start ved sektion A.  
1.p 7 (8) 9 (10) m (hæl),
2.p 16 (18) 20 (22) m (side),
3.p 12 (14) 16 (18) m (tå), 4
.p 16 (18) 20 (22) m (side),
5.p 7 (8) 9 (10) m (hæl).

Sålen/undersiden:
Strik frem og tilbage over de 5 pinde samtidigt med at der strikkes indtag på retsiden i alt 5 (6) 7 (8) gange således:  Strik frem til de to sidste m på pind 1. strik 2 r sm, pind 2. løft 1 m løst af strik en r og træk den løse m over. Strik til de sidste 2 m på pind 2, strik 2 r sm, pind 3. løft en m løst af strik 1 r løft den løse m over, strik til de sidste 2 m på pind 3, strik 2 r sm, pind 4. løft 1 m løst af strik 1 r, træk den løse m over, strik til de sidste 2 m på pind 4 strik 2 m r sm, pind 5. løft 1m løst af strik 1 r træk den løse m over.
Efter sidste indtag fordeles de resterende m på p 1, 3 og 5 på hhv. pind 2 og 4.
 Placer pind 2 og 4 på langs ved siden af hinanden og strik med en ny strømpepind de to pindes masker sammen og luk samtidigt løst af fra vrangsiden.
Fra vrangsiden, strikkes eller hækles hælen og skaftet sammen med flade søm og aflukning.

Hæft ender.


        

8 kommentarer:

Kludemutter sagde ...

Tusind tak for opskriften på de fine futter.

Den Kreative Verden sagde ...

Stort tillykke med den kommende moster titel. :)
Tak for opskriften, den glæder jeg mig til at afprøve, de er super søde og flotte. Held og lykke med strikkeriet til den kommende lilleput. :)

Maria sagde ...

Stort tillykke med at du skal være moster.
Og tusind tak fordi du deler.

Kh Maria (min-mors-mirakler.blogspot.dk)

Unknown sagde ...

Tillykke med din snarlige nye tittel.

Helle Madsen sagde ...

Tak fordi du er så sød at dele.

tusindfryd sagde ...

Selv tak glæder mig i kan bruge futterne : )

camillawho sagde ...

Ihhh er kommet til at kaste projektet fra mig i tossethed, var kommet så fint til det sidste afsnit med indtag. Men så blev det alt for stort, og jeg opgav. Nu må jeg på den igen. Er det 10 pinde til sidst? Altså indtag efter anvisninger, og en pind ret og så videre? Synes det blev alt for stort:) tak tak fra en strikkestarter. Der lige holdt en pause, og strikkede en hue og hæklede lidt, for at få modet igen:) Kh Camilla, der elsker dit garn

camillawho sagde ...